اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

حسین پناهی

حسین پناهی شاعر بی‌زمان

بر دیوار خانه‌ی کوچک حسین پناهی، ساعتی آویخته بود که عقربه نداشت، صفحه‌ای سیاه با یک مشت شماره، ساعتی که قادر به نشان دادن هیچ زمانی نبود «زمان، طولانی‌تر از آن چیزی است که ساعت‌ها به ما…