اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

حقوق و دستمزد

افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق شامل حال شما کارگران عزیز نمی‌شود

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی می‌گوید مصوبه افزایش ۴۰۰ هزار تومانی مجلس شامل حال کارگران نمی‌شود و این مصوبه در صورت تصویب نهایی در مورد حقوق کارکنان و بازنشستگان دولتی اعمال خواهد…