اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

حکم

رییس جمهور چهار عضو جدید شورای عالی حفاظت محیط زیست را منصوب کرد

رییس جمهور در حکمی آقایان دکتر رضا مکنون، دکتر محمدرضا تابش، دکتر مجید عباسپور و دکتر فرهاد دبیری را به عنوان عضو شورای عالی حفاظت محیط زیست، منصوب کرد.به گزارش پایگاه خبری گُلوَنی، متن حکم…