اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

حیات وحش

فسیل‌ های ۸ میلیون ساله نورآباد لرستان تا ژن‌های فریز شده و ذخایر ژنتیکی سازمان محیط زیست

بر اساس آخرین تعریف ارائه‌شده از سوی اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN)، حیات وحش به کلیه موجودات زنده، به‌جز انسان و موجودات اهلی‌شده گفته می‌شود. فسیل‌ های ۸ میلیون ساله نورآباد لرستان.