اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

خاموشی

تاسف از کابل دزدی در کشور

از من می‌شنوید از همین فردا وقتی بیرون می‌روید یک دست لباس اضافه به همراه خودتان ببرید. چون اصلا بعید نیست جلوی شما را بگیرند و رویم به دیوار لباس‌هایتان را هم ازتنتان دربیاورند.

قطعی برق فقط واس ماس؟

«معلومه که خاموشش می‌کنم. پول برق رو من بدم، بعد تو این بی برقی، ال‌سی‌دی‌های به چه گُندگی تو برنامه تلویزیونی روشن باشه؟ انصافه؟ تو دلت برای جیب من نمی‌سوزه خانوم؟ یه نگاه به ابعاد…