اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

خانه تئاتر

تئاتر هنری است که شرافتش در همنفسی با مردم و جامعه تعریف شده است

تئاتر هنری است که شرافتش در همنفسی با مردم و جامعه تعریف شده است. به گزارش پایگاه خبری گُلوَنی، شهرام گیل آبادی مدیرعامل خانه تئاتر در پی حواشی اخیر نوشت: هنر در ذات خود تفکرمحور است. هستی…

مهدی شفیعی: انجمن هنرهای نمایشی ایران بر اساس مطالبات جامعه تئاتری کشور شکل گرفته است

تلاش برای تعامل و ارتباط خانه تئاتر و انجمن هنرهای نمایشی، شناخته شدن وظایف این دو نهاد و همچنین مطالبات و خواسته های این دو نهاد از یکدیگر از جمله مباحث مورد توجه در برنامه «چشم شب روشن»…