اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

خبرنگاری بحران

مدیریت رسانه در شرایط بحران

متأسفانه در برخی مقاطع برای این که آمارهای متعارض داده نشود، راحت‌ترین گزینه را یعنی حذف آمار در روند اطلاع‌رسانی انتخاب می‌کنند و به همین دلیل چون برای مردم دانستن میزان تلفات مهم است و…

جهش خبرنگاری بحران در کشور

اخبار و کلیپ‌های تولید شده توسط شهروندخبرنگاران نشان می‌دهد که روند خبرنگاری شهروندی در کشور رو به رشد بوده است. این رشد از یک سو افزایش سواد رسانه‌ای و از سوی دیگر افزایش سواد دیجیتال…