اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

خواننده‌

با نرم‌افزار خواننده شوید

این روزها همه‌جا صدای آهنگ همین خواننده‌های معمولی شنیده می‌شود. در دنیای مجازی هم صفحات طرفداری یا فن پیج دارند و با القابی چون سلطان غم، آقای نیمه خاص و مخمل جدید ستایش می‌شوند.