اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

خوزستان

مالچ‌ پاشی در خوزستان

ریزگرد، واژه‌ای است که امروز کمتر کسی با آن ناآشناست. واژه‌ای که چندین سال است برای همه عمقی عجیب پیدا کرده است. مشکلات تنفسی و بیماری‌های ریوی از جمله تنش‌های ایجاد شده توسط ریزگردها هستند.