اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

دانشگاه تهران

کافه‌ای که میراث فرهنگی را مقابل دانشگاه تهران قرار داد

میراث‌فرهنگی استان تهران در نامه‌هایی که به متولیان دانشگاه تهران و باغ نگارستان فرستاده بود، آن را تجاوز به عرصه‌ی این باغ تاریخی که ۱۱ مرداد سال ۱۳۸۲ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است،…