اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

دانشگاه جندی شاپور

دانشگاه جندی‌شاپور دزفول آماده ثبت در یونسکو

در دیدار رئیس دانشگاه جندی‌شاپور دزفول با سرپرست کمیسیون ملی یونسکو به مناسبت برگزاری کنگره بین‌الملی جندی‌شاپور، بر جلوگیری از تخریب فزاینده آثار باقی‌مانده این دانشگاه بی‌نظیر، بسترسازی…