اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

درمان گیاهی

چالش درمان با شلغم

مادرم معتقد بود شلغم و عرق نعنا هر دردی رو درمان می‌کنه یعنی شما با هر مشکلی از تومور مغزی روی بصل‌النخاع تا روماتیسم نوع لوپوس به‌او مراجعه می‌کردین همین رو براتون تجویز می‌کرد.