اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

درمان

پرستار قاصد نیست

موقع بستری شدن وجه نقد همراهتون باشه، وقت خودتون و دیگران رو هم نگیرین. پرستار بخش هم قاصد خصوصی‌تون نیست که هی براتون پیغام پسغام ببره. به گزارش پایگاه خبری گُلوَنی، پیرحسین کولیوند رییس…

گیاهخوارها تنبل نیستند

گیاهخواری به‌صورت کامل هنوز هم رؤیای دور از دسترس منه اما این روزها با خودم کنار اومدم و تنبلی رو کنار گذاشتم و خودم رو عادت دادم به خوردن سبزیجات تازه تو سبد تغذیه خونوار!