اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

رقابت

تنظیم حالت تعظیم در مسئولین

خوشبختانه مسئولین فرودگاه‌های ما مثل مسئولین ژاپنی سوسول نیستن که به‌خاطر اینکه قطاری ۲۵ ثانیه زودتر ایستگاه رو ترک می‌کنه سه‌روز در حالت تعظیم باشن و آخرش هم هاراکیری کنن.