اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

زباله

در ستایش کویر لوت

اینجا کویر لوت است در شمار پهناورترین کفه‌های یکپارچه کویری و بیابانی جهان؛ برخوردار از بلندترین ناهمواری‌های ماسه‌ای کره زمین در ریگ‌یلان.

سلامت مردم پشت در بسته

قروه- تکلیف زباله های قروه باتعیین مکان مناسب درحالی پشت درهای بسته نوشته شد که سکوت مسئولان پابرجا بوده و نگرانی مردم ازاین بی تدبیری و خطرهایی که درآینده پیش رو خواهدبود افزایش یافته است.