اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

زبان ترکی

آنا دیلی

به گزارش پایگاه  خبری گُلوَنی، روزنامه وقایع‌تهرانیه در شماره ۱۴۳ به مورخ سه‌شنبه سوم شهریور شعری از دکتر اسماعیل امینی به ترکی منتشر کرده است: آنا دیلی آنا سودون امنده آنالار…