اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

زلزله تهران

همیشه در مانور زلزله باشیم

زلزله تهران محل جولان نوکیسه‌های علمی است، آن‌هایی که قرار بود حرف‌های واقعی بزنند را نادیده گرفتیم و اجازه دادیم فانتزی موش‌ها و آدم‌ها تا مدت‌ها به تیتر یک خبرگزاری‌ها تبدیل شود.