اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

زلزله کرمانشاه

گزارش برنامه ارتباطات بحران

نشست «ارتباطات بحران» در روز سه‌شنبه پنجم دی‌ماه، هم‌زمان با سالگرد زلزله‌ی بم و با محوریت بحران زلزله‌ی کرمانشاه، توسط انجمن علمی‌-دانشجویی ارتباطات دانشگاه تهران برگزار شد.

از زلزله گریخت و اسیر مین شد

«زلزله کرمانشاه عشایر زنگنه را زوتر از همیشه به خوزستان کوچاند. دانیال و خانواده‌اش از لرزش زمین جان سالم به در بردند اما نمی‌دانستند در فکه مین باقیمانده از جنگ در انتظارشان است.»