اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

زیگموند فروید

افشای رازهای کثیف فوتبال

پیرو فرمایشات این کارشناس گرامی که گفته بود علت موفقیت برخی کشورها در فوتبال فعالیت آن کشورها در شهوت و لذت‌های جنسی است، تیم تحقیقاتی ما نیز به مسائل پنهان دیگری پی برده است که می‌خوانیم.