اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

سازمان حفاظت محیط زیست

سازمان محیط زیست باید از حقوق محیط بانان حمایت کند

سازمان حفاظت محیط‌ زیست به‌عنوان سازمان متولی محیط‌ زیست باید با اقتدار هرچه‌تمام‌تر از حقوق محیط بانان حمایت کند تا هرچه‌زودتر این لایحه، تصویب و اجرا شود.‌ دراین‌صورت است که نیروهای جدید،…

محیط‌بانان مجهز می‌شوند

طبق قرارداد ۱۲۰ میلیارد تومانی که بین سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان برنامه‌ریزی و بودجه و وزارت دفاع منعقد شده است، محیط‌بانان به تجهیزات جدید مجهز می‌شوند