اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

سباستیائو سالگادو

سالگادو در قاب آ‌پ‌آرت‌مان

به گزارش پایگاه خبری گُلوَنی، به نقل از روابط عمومی موسسه فرهنگی هنری آپ‌آرت‌مان مستند «The Salt of the Earth » ساخته ویم‌وندرس درباره زندگی و هنر سباستیائو سالگادو در آپارتمان به نمایش…