اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

سراب شوا

شهروندان خرم‌ آبادی‌ همچنان منتظر پایان یافتن ساماندهی و بازسازی سرچشمه و نهر شهوا هستند

سراب همچنان یک پتانسیل عظیم و البته نهفته در دل شهر خرم‌آباد است. کاش مسئولان شهرداری خرم‌آباد بدانند که نهر شهوا چقدر برای شهروندان خرم‌ آبادی‌ مهم است.

واقعیت سراب شوا چیست؟

آنهایی که این عکس را منتشر می‌کنند و دیگران را دعوت می‌کنند به قدم‌زدن در آن خیابان، آیا تا به حال خودشان گذرشان به آن خیابان افتاده است؟ آیا خیابان شهوا و سراب شهوا و خیابان سازمان واقعا…