اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

سوره مهر

تویوتا اپل را می‌خرد

یعنی شرکتی همچون جنرال موتورز را شرکت مایکروسافت خریداری کند یا تویوتا شرکت اَپر را بخرد و به این شکل، فناوری‌ها از طریق داشبورد اتومبیل به دست راننده برسد.