اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

سیدرضا شکراللهی

مَثَل‌های آب‌دارِ خشکیده

اگر هزار سال گفته‌ایم «آب دستت است بگذار زمین و بیا»، حالا که دیگر آبی، نه روی زمین و نه زیرِ زمین، برای‌مان باقی نمانده، باید بگوییم «موبایل دستت است، بگذار زمین و بیا!» مَثَل‌های آب‌دارِ…