اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

سیدعلی میرفتاح

طنز مزاحم حکومت نیست

این‌ مسائل می‌تواند به حاکمیت کمک کند، یعنی اینکه طنز نه‌تنها مزاحم نیست و آزاردهنده نیست، بلکه می‌تواند کمک کند برای کسی که می‌خواهد جامعه را اداره کند، بداند که این یک قوه، قدرت و ابزاری…