اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

سیلاب

سدسازان محترم؛ لطفاً از مصیبت سیل در شرق گلستان برای خود فرصت نسازید!

چگونه این تمدن دوام آورد؟ راستی چرا سد گلستان را پیش از وقوع سیل خالی نکردند تا سرریز سد بر ابعاد خسارت سیل نیافزاید؟ سدسازان محترم؛ لطفاً از مصیبت سیل در شرق گلستان برای خود فرصت نسازید!

از سیل گلستان تا سیل خرم آباد همه چیز همان همیشگی است؛ واقعیت تلخی که تعداد زیادی مقصر دارد

واقعیت؛ جنگل‌های به قولی کچل کچلی و مراتع تخریب شده‌ای بود که دیگر قدرت کنترل رواناب های یک باران معمولی را هم نداشتند. از سیل گلستان تا سیل خرم آباد همه چیز همان همیشگی است.