اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

سینما فلسطین

سینما فلسطین برنامه‌های ویژه‌ای برای جشنواره جهانی دارد

رضا کیانیان با بیان اینکه امسال سینما فلسطین برنامه‌های ویژه‌ای برای حاضران در این محل دارد، از برگزاری کارگاه‌های جشنواره جهانی و نشست‌های پرسش و پاسخ با هنرمندان در محل سینما خبر داد.