اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

سیگار

حقیقت‌یاب سن رسید

اما از فواید دونستن سن بدن اینه که زخم بستر نمی‌گیریم چون هستن آدم‌هایی که روی کاغذ جوونن و از صبح تا شب کل فعالیت مفید بدنشون رفرش کردن اینترنت و خبررسانی تو گروه‌های فامیلی و استوری نالان…