اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

شمال

این حال بد خزر است+فیلم

زباله‌هایی که مردم به رودخانه می‌ریزند تا به دریا برود در محل تلاقی رود و دریا دپو می‌شود. یعنی نه دریا آنها را می‌پذیرد و نه رودخانه و آن همه زباله در میان خزر و رودخانه سرگردان می‌شوند.