مرور برچسب

شهربازی کیو خرم آباد

شهربازی کیو خرم آباد درگذشت

اکنون شهرداری خرم‌آباد به جای سعی در کشاندن سرمایه‌گذار برای راه‌اندازی دوباره این شهربازی، ماه‌ها وقت خود را صرف این می‌کند که گوشه‌ای از محوطه شهربازی کیو خرم آباد را پارکینگ کند.