اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

شورای شهر

ژن خوب پدر و پسر ندارد

مترجم سخنان ترامپ گفته است جملات ترامپ را ترجمه نکردم چون خلاف مصالح ملی کشورم بود. حالا پرسش اصلی اینجاست که آیا ما خومان شعور نداشتیم بفهمیم ترامپ دارد علیه ما حرف می‌زد؟