اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

صلح

صلح در ادبیات کودک

در دنیای کودک، دو چیز بیشتر موج می‌زند: یکی علاقه به صلح و دیگری نفرت از جنگ و یادمان نرود که کنایه‌های قومیتی هم به نوعی، جنگ به حساب می‌آیند و با صلح، فاصله زیادی دارند.