اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

عادل فردوسی پور

سنگ قبر عجیب

یک دختر روسی سنگ قبر خود را شبیه به تلفن همراه آیفون طراحی کرد. اما برخی از ایرانی‌ها سنگ قبر خود را چه‌گونه طراحی می‌کنند؟