اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

عباس عبدی

وزارت اطلاعات و جاسوسی

«تصمیم نهایی با دادگاه است و طرف اصلیِ حکم، دادگاه است ولی بدون نظریه کارشناسی وزارت اطلاعات نمی‌توان در این زمینه به صدور حکم اقدام کرد؟ و اصولا هیچ دلیل عقلی و قانونی برای نگرفتن نظر این…

کاری از دست من برنمی‌آید!

«مسئولیت وضع کلی جامعه به عهده همه کسانی است که قدرت دارند و این مسئولیت متناسب با اندازه این قدرت است. مشکلات کشور را نمی‌توان تجزیه کرد و گوشه‌ای از آن را به عهده فرد یا افرادی گذاشت.…