اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

علی‌اصغر مونسان

سلفی در اماکن تاریخی

موقع سلفی گرفتن در اماکن تاریخی با مشاهیر تاریخ و هنر هم حواستون باشه سیبل‌هاشون رو فوتوشاپ نکنین؛ آدم که با همه سرشوخی رو باز نمی‌کنه.