اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

علی‌اکبر مجدراد

عوارض رفتن درون خود

دو دقیقه تو خودمون بودیم اومدیم بیرون: نون گرون، کاغذ گرون، بنزین در شرف گرانی، زلزله، لبنیات گرون، تخم‌مرغ: قد قد قد قوووودا....