اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

غار کلماکره

زاگرس و زندگی خردمندانه

حدود ۲۰۰ میلیون سال پیش، هنگامی که دریای نئوتیس فرو نشست، لایه‌های انباشته شده‌ی رسوبی در هیبت کوه‌هایی عظیم سر از آب بیرون آوردند که بعدها زاگرس نام گرفتند. کوه‌هایی جوان که از دیر باز موجب…