اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

فرشاد سیفی

روزنامه‌ی لُرستان/ ۹ شهریور

مروری بر خبرهای روز استان که هر روز به طور ویژه در پایگاه خبری گُلوَنی منتشر می‌شود: روزنامه امروز را با می‌خواهم با افتتاح یک آموزش موسیقی شروع کنم. هرچه همیشه سراغ خبرهای بهره‌برداری…