اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

فرونشست زمین

حکمرانی آب به چه معناست؟

انتقادها به پروژه‌های سدسازی و انتقال آب، مسأله تغییر الگوی کشت و طرح موضوع بازتخصیص منابع آبی همه و همه نشان می‌دهد تا موضوع حکمرانی آب و رکن حقوقی آن نیاز به توجه و دقت بیشتر کارشناسان…