اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

فریدونکنار

درخواست ابوالفضل پورعرب برای پایان کشتار پرندگان مهاجر

این کشتار بی‌رحمانه، ظلم در حق فرهنگ، تاریخ و شان ملت ایران است. ملتی که آوازه مهمان‌نوازی‌اش جهانی بود، امروز به دلیل سودجویی جمعی انگشت‌شمار گوی سبقت را در نسل‌کشی پرندگان مهاجر ربوده است.

دست از سر پرنده مهاجر برداریم

حالا خوب است پرندگان مهاجر هستند و ما هم معروف به مهمان‌نوازی هستیم وگرنه از راه زمینی، هوایی و دریایی راه می‌افتادیم تا نسل هرچی پرنده است را از بین ببریم.