اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

فساد اقتصادی

آیا در ایران «مافیا» وجود دارد؟

روزگاری بود که بردن اسم مافیا و حرف زدن از فساد اداری، غیرعقلانی به نظر می‌رسید؛ چرا که بواسطه‌ اندک بودن موارد کم‌علنی، بیم آن می‌رفت که گوینده به «نشر اکاذیب»، «تشویش اذهان عمومی» و عناوین…