اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

فناوری اطلاعات

طرح کارت هوشمند ملی در لُرستان

به گزارش پایگاه خبری گُلوَنی به نقل از روابط عمومی اداره کل ثبت احوال لرستان، مدیرکل ثبت احوال لرستان در کارگاه آموزشی کاربران دفاتر پیشخوان که در سالن کنفرانس اداره کل ثبت احوال استان…