اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

فوتبال ایران

فوتبال خیریتی ایران

این طوری بود که کم‌کم فوتبال ایران جان گرفت. البته هنوز برخی به خیریت در فوتبال اعتقاد دارند و می‌گویند در هر باخت و افتضاح مالی و اخلاقی در فوتبال ایران، «خیریتی» نهفته است. یعنی فوتبال…