اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

فیلم ربوده شده

نگاهی به فیلم ربوده شده

«ربوده شده» قرار است به مردم چیزی یاد بدهد. اما برای اینکه بتواند به نتیجه دلخواه برسد نیاز به تاثیر گذاشتن روی تماشاگران دارد. اما تنها چیزی که این فیلم نداشت، تاثیر گذاری بود.