اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

قیمت سمند

قیمت خودرو خیلی هم خوب است

باز هم خودرو گران شد. باز هم شورای رقابت به گرانی خودرو رای داد. باز هم لیست قیمت‌ها را چک می‌کنیم و بلند می‌گوییم: یا خدا. دنا شده پنجاه میلیون. باز هم قیمت خودرو صدای همه را درمی‌آورد