اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

قیمت مرغ

ای مردم مرغ‌های درشت نخرید

البته شاید یک اقلیتی هنوز از مرغ استفاده کنند که آنها هم بعید است از مرغ‌های درشت در غذای خود بهره بگیرند. چون حتما وسعشان نمی‌رسد. پس خودشان خود به خود از خرید مرغ‌های درشت اجتناب می‌کنند.