اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

لر فیلی

بازخوانی آیین لری رقص سوگ

رقص سوگ ﺩﺭ ﻟﺮﻫﺎﯼ ﺟﻨﻮﺑﯽ و ‏مرکزی معرف ﺑﻪ ﺭﻗﺺ ﭼﭙﯽ است ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﻮﻉ ﺳﺎﺯ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﭼﭙﯽ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺷﺎﺧﻪ ﭼﻬﺎﺭﻟﻨﮓ ﻭﻫﻔﺖ ﻟﻨﮓ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ.

رقص‌های لرستان

رقص لری از ترکیب زنان و مردان تشکیل می‌شود و در اجرای حرکات بین آنان اختلافی نیست. اجراکنندگان اغلب قوم و خویش (محرم) و افراد یک طایفه‌اند و با هم می‌رقصند.