اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

مثنوی مولوی

مولانا، عشق و دیگر هیچ

از عشق که شعر مولانا را زنده نگه داشته تا قدرتی که این شاعر به بانوی اندیشمند آلمانی داده تا داروخانه «مثنوی» که چاره اندوه‌های انسان‌هاست؛ این‌ها فقط اشاره‌هایی گذرا به جایگاه مولانا در…

پاسخ ایران به اعتراض افغانستان درباره ثبت مشترک مثنوی

با تعامل با ترکیه به این تفاهم رسیدیم با توجه به اینکه مولانا به جغرافیای فرهنگی ایران تعلق دارد و نسخه ارزشمند دیگری که فاصله محدودی با نسخه ترک‌ها دارد، در اختیار ما است، آن را به‌طور…