اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

مجله طنز

ماهنامه طنز اصفهان‌نیمروز منتشر شد

ششمین شماره ماهنامه طنزوکاریکاتور اصفهان‌نیمروز (دوره جدید)منتشر شد. به گزارش پایگاه خبری گُلوَنی، طرح جلد این شماره به قلم وحید شریفی، به اظهار نظر شهردار جدید اصفهان در مورد استانداردسازی…