اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

محرم بدون زباله

انجمن حامیان طبیعت زاگرس ۸۰۰ اصله نهال را در دهه محرم اهدا کرد

انجمن حامیان طبیعت زاگرس فعالیت گسترده و مدون خود را با عنوان "محرم پاک، دهه فرهنگ" به پشتوانه‌ی همت اعضای انجمن در قالب اهدای نهال نذری، پاکبانی، توزیع و نصب تراکت‌های محیط زیستی و ...…